Persondatapolitik

Persondatapolitik

Her kan du læse, hvordan www.schoubertelsensko.dk håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig

www.schoubertelsensko.dk er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Vores kontaktoplysninger er:

Schou Bertelsen Sko A/S

Vestergade 2

9400 Nørresundby

 

CVR-nr.: 37383287

Telefon: 98170625

Mail: info@schoubertelsensko.dk

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen

 

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:

-Type af browser

-Søgetermer

-IP-adresse

-Netværkslokation

-Informationer om computer

 

Formålet med indsamlingen:

Vi bruger oplysningerne til optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google, osv.

 

Retsgrundlag:

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

Køb eller kommunikation via hjemmeside

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger du selv angiver:

 

-Navn

-Adresse

-Email

-Tlf.nr.

-Type af browser

-Søgetermer

-IP-adresse

-Netværkslokation

-Informationer om computer

-Betalingsmåde

-Leveringsønsker

 

Formålet med indsamlingen:

Levering af bestilte produkter, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administration af dine rettigheder til at returnere og reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab.

 

Retsgrundlaget:

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en vare til dig, samt for at overholde de retlige forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlig i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

 

Modtagere af oplysninger:

-GLS

-PostNord

-Shipmondo

-Facebook pixel

-Google Analytics

-Shopify

-Quickpay

-Clearhouse

 

Oplysningerne bliver slettet 5 år efter købet, medmindre vi har et legitimt behov for at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde et lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår.

 

Tilmelding af nyhedsbrev

Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi følgende oplysninger:

-Navn

-Adresse

-mailadresse

-tlf. nr

 

Formålet med indsamlingen:

Når der er tale om oplysninger, du giver os i forbindelse med konkurrencer eller tilmelding til nyhedsbreve vil vi bede om ovenstående oplysninger samt i nogle tilfælde også oplysninger omkring køn, interesser, børn, skostørrelse osv.

 

Vi registrerer disse oplysninger for at sikre, at vi kan få kontakt til eventuelle konkurrencevindere og for at udsende nyhedsbreve og annoncer med relevant og tilpasset indhold. Oplysningerne benyttes desuden til at føre statistik om f.eks. skostørrelser.

Derudover bruger vi oplysningerne til optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google, osv. Denne behandling af oplysninger er nødvendige for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud

 

Retsgrundlaget:

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

 

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum:

Oplysningerne gemmes så længe du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

 

Dine rettigheder

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.

(oplysningerne skal senest være rettet 1 måned efter modtagelse af anmodningen)

 

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.

 

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

 

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

 

Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk